•  

    34282 013

  •  

    info{at}razanpardazesh.com

سـیـسـتـم مـالـی

 1-  حسابداری مالی :


- مرور حسابها از کل معین تفضیلی تا مشاهده سند در تمام سطوح
- امکان تنظیم دوره های مالی مختلف و صدور اسناد بر اساس آنها
- امکان تهیه خلاصه سند
- امکان مرور تفضیلی ها از حساب های مختلف
- امکان جستجو اسناد بر اساس اطلاعات مندرج در آرتیکل
- امکان ثبت حسابهای کنترل بودجه


2- دریافت و پرداخت :
این سیستم کلیه عملیات صندوق ها تنخواه ها و حسابهای بانکی شامل دریافتها پرداختها دریافتنی ها و پرداختنی ها به صورت وجوه نقد چک و سایر اسناد بهادار را ثبت و کنترل می نماید .
- معرفی حسابهای بانکی
- معرفی و کنترل موجودی صندوق ها
- معرفی دریافت ها / پرداخت های تنخواه گردان ها
- امکان ثبت دریافت یا پرداخت از بابت قرار داد ها و یا پروژه ها
- ثبت سند حسابداری برای سیستم های دفتر داری
- گزارش دوره ای صندوق به ریز دریافت ها و پرداخت ها
- پیگیری و مشاهده گردش چک ها


عمليات بانكي :


صدور اعلاميه واگذاري چك‌ها و اسناد بهادار به بانك و ثبت وصول يا واخواست آنها
صدور رسيد فيش و حواله بانكي
تنظيم صورت مغايرت بانكي بر‌اساس اطلاعات صورت حساب بانكي


تسهيلات بانكي :
تعريف انواع تسهيلات بانكي و ثبت قراردادهاي دريافت تسهيلات
كنترل اقساط پرداختي تسهيلات بانكي به صورت نقد يا اسناد بهادار و صدور اسناد حسابداري مربوط به آنها
تنخواه :
تعريف انواع تنخواه‌گردان، تنخواه‌دار و سقف تنخواه‌گردان
امكان ثبت صورت خلاصه تنخواه‌گردان و كنترل مبالغ هزينه با مانده تنخواه‌گردان
تامين موجودي تنخواه‌گردان از طريق پرداخت چك و وجه نقد با كنترل سقف تنخواه گردان


کنترل:
كنترل اسناد و جلوگيري از ايجاد تغيير در اسناد پس از تاييد كنترل‌كننده صدور اسناد فعاليت‌هاي دريافت و تنخواه گردان‌ها به صورت سند ساده يا سند مركب